Inhoudsopgave

Witwassen, ook wel bekend als money laundering, is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt geïnvesteerd, omgezet of verplaatst, zodat het de schijn van legitieme oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is om de illegale herkomst van het geld te verbergen en het in het reguliere financiële systeem te laten opgaan, waardoor het moeilijk wordt om de criminele activiteiten te traceren.

Witwassen omvat verschillende stappen, die vaak in drie fasen worden onderverdeeld:

  1. Plaatsing (placement): Dit is de eerste fase waarin het illegaal verkregen geld wordt geïntroduceerd in het financiële systeem. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door contant geld te storten op een bankrekening, het kopen van waardevolle activa zoals onroerend goed, juwelen of kunst, of door geld over te maken naar buitenlandse rekeningen.
  2. Versluiering (layering): In deze fase wordt het geldcomplex door een reeks transacties geleid om de oorsprong ervan te verhullen. Het doel is om de papieren sporen te verwarren en de connectie tussen het illegale geld en de uiteindelijke bestemming te verdoezelen. Dit kan worden bereikt door middel van het overboeken van geld tussen verschillende bankrekeningen, het uitvoeren van schijntransacties, het oprichten van schijnbedrijven of het gebruik van complexe financiële instrumenten.
  3. Integratie (integration): Dit is de laatste fase waarin het ‘schone’ geld wordt teruggebracht naar de legale economie. Het geld wordt geïnvesteerd in legitieme bedrijven, aandelenmarkten, onroerend goed of andere activa. Op dit punt lijkt het geld volledig legaal en is het moeilijk te onderscheiden van legitiem verdiend geld.

Witwassen wordt voornamelijk geassocieerd met illegale activiteiten zoals drugshandel, corruptie, fraude en georganiseerde misdaad. Het is een ernstig misdrijf dat wordt bestreden door wetshandhavingsinstanties en financiële instellingen over de hele wereld, omdat het de integriteit van het financiële systeem ondermijnt en de financiering van criminele activiteiten faciliteert.

Waarom zou je geld witwassen?

Mensen hebben verschillende redenen om geld te witwassen, maar over het algemeen zijn er drie hoofdredenen:

  1. Het verbergen van illegale bronnen: Geld dat wordt verkregen uit illegale activiteiten, zoals drugshandel, corruptie, fraude of illegale handel, kan niet legaal in de reguliere financiële stromen worden opgenomen. Door het geld wit te wassen, kunnen criminelen de oorsprong van het geld verbergen en het laten lijken alsof het afkomstig is uit legitieme bronnen.
  2. Het behouden en gebruiken van illegale opbrengsten: Witwassen stelt criminelen in staat om hun illegaal verkregen geld veilig te stellen en te gebruiken zonder verdacht te worden. Door het geld een legale verschijning te geven, kunnen ze het gebruiken voor persoonlijke uitgaven, investeringen, het kopen van vastgoed of het financieren van verdere criminele activiteiten, terwijl ze proberen te vermijden dat ze worden gedetecteerd door wetshandhavingsinstanties.
  3. Belastingontduiking: Sommige mensen gebruiken witwassen als een middel om belastingen te ontduiken. Door illegale inkomsten te verbergen en deze te presenteren als legitieme winsten, kunnen ze proberen hun belastingverplichtingen te omzeilen en ongeoorloofd vermogen op te bouwen.

Het witwassen van geld is echter een ernstig misdrijf en wordt wereldwijd streng aangepakt. Overheden en financiële instellingen hebben inspanningen geleverd om anti-witwaswetten en -regelgeving te implementeren om dergelijke illegale praktijken te bestrijden en de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

Scroll naar boven